Menn og kvinner lønn

7. mar 2012 Tall fra det israelske statistikkbyrå viser at det er stor forskjell i lønningsnivået mellom menn og kvinner i Israel, forteller Jerusalem Post. En gjennomsnittslønn for en mann er 9720 shekel (14 423 kroner) i måneden, mens den for kvinner er 6500 shekel (9645 kroner). Til tross for dette store skillet, forteller 6. jun 2017 Kvinners rettigheter har i Danmark vært gjenstand for offentlig debatt fra midten av 1800-tallet. Danske kvinner fikk stemmerett i 1915. Kravet om likelønn ble gjennomført fra 1919, og kvinner og menn ble likestilte i ekteskapet fra 1925. Som i flere andre europeiske land oppstod det en ny kvinnebevegelse i  1 Paper til konferansen i Nordisk netværk for Professionsforskning i Aarhus den oktober Preferanser og kjønnsforskjeller i profesjoner: Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? Hensikten.Søker sjarmerende kvinner og menn i alderen 18-60 år til stillbilder til en reklamekampanje med opptak 7 februar i Oslo-området. Honorar: 5000kr. JCP søker en mann og en kvinne mellom 25 og 35 år for stillbilder til et vekterselskap. Opptak skjer i Oslo Kompensasjon: Lønn/faktura/gavekort. 22 jan. Skuespillere. skidskytte damer oslo resultat 12 - Kjønn i endring – en tilstandsrapport om norsk idrett. 2. Fysisk aktivitet i befolkningen. 2.1 HVOR FySISK AKTIVE ER KVINNER OG MENN? Norsk Monitor16 har annet hvert år siden 1985 kartlagt omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen. Fordi en har stilt spørsmålet om trening og mosjon på nøyaktig samme måte hver 10. okt 2016 Lønn pr. stillingskategori. Tabell Ikke alle advokater har skyhøye millioninntekter: 79 prosent av alle kvinnelige advokater tjente i fjor under en million kroner, mens tilsvarende tall for menn er 50,6 prosent. I snitt har 63 prosent av alle advokater i Norge en inntekt på under 1 million kroner i året. Andelen som 

Tilgang: Tilgang til metadata. Tittel: Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? : om preferanser og kjønnsforskjeller i karrierer. Navn: Abrahamsen, Bente (aut). Publisert: xx#, 2013. Omfang: S. 95-106. Overordnet post: Profesjonsstudier. 2. Språk: Norsk (Bokmål). Emne: lønn · lønnsforskjeller · karrierevalg · kvinner · menn.For 53 min. siden lønn etter lønnstrinn 42-49, som tilsvarer en årslønn på kr 541 800 til kr 617 300. Ved særlige kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes. Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte  14. aug 2008 Likestillingskommisjonens utredning Kjønn og lønn (1) presenterer en bred gjennomgang av fakta og mulige årsaker til lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, både nasjonalt og internasjonalt. Det er et viktig og verdifullt grunnlagsdokument for å styrke arbeidet med likelønnsrettede tiltak, mener 14. nov 2008 Kvinner er dårligere lønnsforhandlere enn menn, ifølge en svensk-amerikansk studie. Kvinner blir ofte underlegne når de forhandler med menn om lønn. Årsaken kan være at kvinner ubevisst senker sine forventninger når motparten er menn, skriver Dagbladet. Flere og flere av oss er single, og velger å  singelklubb yourse Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Når lønnen for samtlige yrkesaktive er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra 22. aug 2008 Forskjeller i utdanningslengde og alder forklarer svært lite av lønnsgapet i dag. * Kvinner og menn har om lag lik lønn i samme stilling i samme virksomhet. * Lønnsgapet følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. * Forhandlingssystemet opprettholder stabile lønnsrelasjoner, også mellom kvinner og menn. 8. mar 2017 Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en gjennomsnittlig månedslønn på 39.800 for kvinner.7. mar 2017 Blant Storebrands kunder, sparer kvinner i gjennomsnitt 16 prosent mindre enn menn i året – altså 84 kroner for hver hundrelapp menn sparer. . og kvinners gjennomsnittlig månedslønn har minsket fra i fjor, er det fortsatt slik at kvinner kun tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, ifølge CORE.Forskjellen mellom kvinners og menns lønn er vedvarende. For hver krone mannen tjener, tjener kvinnen 86 øre. For utdanningsgruppene med 4-års utdanning er det verre – da tjener kvinnen 80 øre for hver krone mannen tjener. Unio mener likelønnsgapet er en av de største samfunnsutfordringene vi har. Reell likestilling Etter hvert ga hun avkall på all lønn fra Kinamisjonsforbundet for å kunne være selvstendig. I årevis levde hun kun på gaver fra norske misjonsvenner. Monsen deltok ikke i kvinnesaken generelt, men hun var opptatt av kvinners levekår i Kina. Odland mente at det finnes tre typer mennesker: menn, kvinner og lærerinner. Innenriks. Hovedproblemet er at kvinnene i altfor liten grad oppfører seg som menn, mener de. - Jeg tror Gerd-Liv Valla har et poeng når hun mener at større rom for å forhandle om personlige bonuser, vil favorisere menn. Gutta er nok tøffere enn de fleste jentene når det kommer til forhandlinger om både lønn og bonuser,  andel kvinner i arbeid i norge Et sentralt tema i spørsmål omkring likelønn er hvordan kvinners og menns timelønn henger sammen med familieforpliktelser, og hvor mye barn betyr for timelønnsforskjellene. Denne artikkelen viser at kvinner med barn i gjennomsnitt tjener mindre enn kvinner uten barn, mens det er motsatt for menn. Over tid ser vi en viss 15. feb 2011 Likestilling for likelønn Meld. St. 6 [2010-2011]. Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Likelønnskommisjonen (NOU 2008:6) la et godt grunnlag for å forklare de lønnsforskjellene mellom kvinner og menn som statistikken Viser. Lønnsstatistikk fra SSB viser at kvinners lønn utgjør 84,7 prosent av menns  4. mar 2011 kurransebasert timelønn redu- serte også menns sannsynlighet for å søke, men bare med fem prosentpoeng. Resultatene ty- der på at kvinner i større grad enn menn ikke ønsker en jobb med konkurransebasert avløn- ning. Usikkerhet. Hvorfor er kvin- ner så redde for konkurranse- basert lønn? En mulig Andelen ansatt i ulike grupper som ønsker endret arbeidstid, forutsatt tilsvarende endring i lønn. Prosent. Deltid Heltid Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Andel som ønsker Økt arbeidstid: Norge 23 28 22 4 5 3 Sverige 22 22 22 3 3 2 Andel som ønsker redusert arbeidstid: Norge 5 5 5 18 15 24 Sverige 5 5 5 20 18 26 

23. jan 2008 Åtte av ti menn vil at kvinner skal få større lønnstillegg dersom det bidrar til å oppnå likelønn.Men, kan det være slik som noen hevder at denne sjenerøse familiepolitikken kan ha en negativ effekt på kvinners lønns- og karriereutvikling? Er det den lange svangerskapspermisjonen, og det faktum at det er kvinner som benytter den som er avgjørende for at vi har lønns-forskjeller mellom kvinner og menn i Norge? 8. mar 2017 Norske kvinner kjemper fortsatt for lik lønn for arbeid av lik verdi, kvinner tjener 15 prosent mindre enn menn, 40 prosent jobber deltid, mange ufrivillig, ni av ti minstepensjonister er kvinner. Det er snart 100 år siden Katti Anker Møller sa: Kvinner er ikke likeverdige før de tjener sine egne penger. Kanskje jeg  tøff herreklokke 13. feb 2017 Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen enn det er for kvinner og menn i hele arbeidsmarkedet under ett. Det til tross for at det er langt Kommunikasjonsforeningens lønnundersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer i arbeid i desember 2016. Undersøkelsen ble  17. okt 2014 Selv er jeg ganske på hugget når det gjelder å stille krav til lønn på et jobbintervju. Jeg tror at kvinner må våge å stille høyere krav under lønnsforhandlinger, selv om mange kvinner kan føle det er ubehagelig å snakke med arbeidsgiver om lønn. Menn har en tendens til å gutse litt mer og det vinner man 

Kvinnelige journalister i BBC krever likelønn øyeblikkelig

kvinners arbeidsaktivitet når menns arbeidsaktivitet er “konstant”. .. 52. Figur 6.8 - Prosentvis endring i lønn for menn og kvinner som får to eller flere barn. .. 53. Figur 6.9 - Prosentvis endring i lønnsinntekt fra T-1 til T+6 blant kvinner med lavere og høyere utdanning for utvalget som fikk sitt første barn i 12. feb 2013 Hundre år etter at de fikk stemmeretten, femti år etter den første kvinnelige presten, og tretti år etter at vi fikk vår første kvinnelige statsminister, er det fortsatt stor forskjell på valgene kvinner og menn gjør i yrkeslivet. Kvinner velger seg fortsatt typiske kvinneyrker, de jobber oftere deltid, og ikke minst: de er  z single dameron og endre den tradisjonelle husmorrollen. Mange kvinner hadde selvfølgelig vært i lønnet arbeid før 1970-tallet også. Det som var nytt, var omfanget av dette. Da ønsket også mange småbarnsmødre lønnet arbeid. Viktige kamp- saker var utbygging av barnehager og at kvinner skulle ha samme lønn som menn for likt arbeid.25. feb 2016 Utdanning og arbeidserfaring kan ikke lenger forklare lønnsforskjellene mellom kjønnene. Likevel er gapet mellom menn og kvinners lønn nesten like stort som for 20 år siden. første date i oslo

4. jan 2018 Som første land i verden har Island innført en lov om likelønn. Det er nå ulovlig å betale en mann høyere lønn enn en kvinne for den samme jobben.skjevfordeling i hvor de jobber. Kvinner jobber i større grad enn menn i offentlig sektor, og særlig etter fylte 35 år. Denne sektoren har i snitt lavere grunnlønn og et tregere karriereløp enn privat sektor. Blant Econas medlemmer i offentlig sektor er det langt flere på medarbeider- eller lavere mellomledernivå enn hva vi ser i  be2 dating prices 12. aug 2017 Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener kvinner i arbeidslivet i snitt 88 prosent av hva menn tjener, uavhengig av bransje og stilling. Overraskende likt i industrien. To bransjer utpeker seg imidlertid når det gjelder likelønn: Barnehagesektor og prosessindustrien. – I begge disse bransjene antyder våre For 1 time siden For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. • Utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø • Gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert i lønnen • Fleksitidsordning • Muligheter for Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillingskategorier. Personer med  dating på nett gratis dag 16. des 2015 25 november publiserte Statistisk Sentralbyrå rapporten: «Kvinner har høyest utdanning, men lavest lønn.». 58 prosent av norske kvinner har høyere utdanning, 17 prosentpoeng høyere enn menn. Likevel tjener menn 25 prosent mer med den samme utdanningsbakgrunnen. Lønnsgapet blir ikke mindre.

18. jun 2013 I 2016 var kvinners lønnsinntekt 86,1 prosent av menns lønnsinntekt, og det kan i hovedsak tilskrives at kvinner jobber i offentlig sektor. Menn og kvinner jobber også i forskjellige yrker. Både i privat og offentlig sektor tjener menn mer enn kvinner. Differansen mellom kvinner og menns lønn er imidlertid 17. mar 2017 Kvinner tjener dessverre gjennomgående mindre enn menn, så også blant NITOs medlemmer. Vi ser at nyutdannede kvinner har en lavere startlønn enn nyutdannede menn. Skal vi kunne løse dette må NHO også ta sin del av ansvaret, og erkjenne at mangel på likelønn er et samfunnsansvar. jenter hevn 8. jan 2016 Tallene i budsjettproposisjonen dokumenterer at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i politiet øker. I 2013 fikk kvinner i snitt 7 000 kroner Kvinner i politiet hadde en snitt fastlønn på 37 282 kroner i måneden, mens menn tjente 39 610 kroner i snitt. I året utgjør denne forskjellen 27 936 kroner.Men den neste oversikten er en viktig forklaring på lønnsforskjellene mellom menn og kvinner: Mens bare 13,9 prosent av mennene jobber deltid, er det hele 34,7 prosent av kvinnene som gjør det. ** Oversikten og statlige jobber. Det er mange årsaker til ulik lønn, og kampen har i mange år stått om lik lønn for likt arbeid. single jenter hamar 31. okt 2008 Menn har generelt bedre lønn enn kvinner, men det finnes yrker hvor kvinner tjener bedre. Kvinnelige jurister, demonstratører og fritidsledere får alle bedre betalt enn sine mannlige arbeidskollegaer, melder Aftonbladet. I alle fall til å begynne med. Få den lønnen du fortjener · Kle deg riktig på jobben · Slik 

PRAT OM PENSJON: Kvinner kommer oftere dårligere ut pensjonsmessig på grunn av arbeidsfordelingen hjemme. Snakk om dette med partneren din, er rådet fra ekspertene. FOTO: Alena Ozerova / Shutterstock. Kvinner får 23 prosent lavere pensjon enn menn: – Farlig å være hjemmeværende uten lønn. En av de største  free date chat rooms To av tre ansatte rykker opp ett eller flere lønnstrinn i løpet av et år. Sjekkboks ikon. De som jobber i Oslo fylke tjener mest. Sjekkboks ikon. Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 2 515 mot 668. Sjekkboks ikon. De som er i alderen 40-44 har høyest inntekt. Sjekkboks ikon. I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 5. okt 2016 Lønn viktigst for menn. Resultatene viser at en økning i forventet livsløpsinntekt på en prosent øker antall mannlige søkere med omtrent 5 prosent og antall kvinnelige søkere med omtrent 2 prosent. Usikkerhet rundt fremtidig inntekt har også stor betydning for hvilken utdanning man tar. Særlig kvinner  k hvordan finne en kjæresten 15. okt 2016 LeserbrevVerden over markeres «Equal pay day» for å peke på den uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt, men det handler om at kvinner og menn skal få lik lønn basert på utdanning, kompetanse og ansvar. At kvinnedominerte yrkesgrupper tjener 

15. mar 2017 En helt ny datakilde avslører lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er aller størst innen finans og forsikring. Illustrasjonsfoto: Skjalg I næringer som undervisning og helse- og sosialtjenester, der kvinnene er i flertall, har imidlertid menn høyere lønn.Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer. Likestillings- og diskrimineringsloven er altså ikke til hinder for forskjeller i lønn som skyldes ulikheter i ansiennitet, jobbutførelse,  test datingsider lønn 5. sep 2013 Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at månedslønna for kvinner utgjorde 86,5 prosent av lønna til menn i 2012. Dette tallet er gjennomsnitt for alle yrkesgrupper. I offentlig sektor var kvinners andel av menns månedslønn 88,9 prosent i 2012, mens den i privat sektor var 84,1 prosent i 2012. Vi har en helt 6. mar 2016 Alle vet at menn tjener mer enn kvinner. Men du trodde kanskje at det var før og ikke nå, og at dagens unge kvinner tjener like godt som jevngamle menn. Da må du tro om igjen. NITO, Norges største ingeniør- og teknologorganisasjon, har nylig gjennomført en stor lønnsundersøkelse blant sine medlemmer. exklusiv dating sverige Lønn 1 000 kr - HASTER: Søker kvinner og menn mellom 20-50 år som statister HASTER: Søker kvinner og menn mellom 20-50 år som statister til en

karriereløp blant kvinner og menn i det norske forskningssystemet, med vekt på utviklingstrekk de siste ti år. . tall og figurer som viser fordeling av menn og kvinner i norsk forskning, ved universiteter og høgskoler, Det er imidlertid store nasjonale variasjoner i sosial status og lønn på dette nivået og med hensyn til.7. mar 2017 I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns; Kvinner tjente i snitt 338.900 og menn 503.600 kroner i bruttoinntekt årlig i 2014; Selv om Norge har både kvinnelig statsminister, LO-leder og NHO-leder, er rundt 2/3 av alle ledere menn; 35 prosent av kvinnene jobber  kvinne anatomi @politifinnmark: Mann i 50åra siktes for promillekjøring i Hammerfest. Kilde: Tvitret fra Finnmark politidistrikt @politifinnmark. 23:29 Politilogg · FINNMARK: Beruset kvinne utagerende oppførsel på utested i K … @politifinnmark: Beruset .. Får lønn for strevet etter 3000 arbeidstimer på gammel kai. I åtte måneder har fire Det viser seg at egne preferanser spiller en betydelig rolle for å forstå kjønnsforskjeller i lønn, og kan forklare hvorfor kvinner tjener mindre enn menn – selv når de jobber innenfor samme yrke, sier Abrahamsen. En mannlig sykepleier vil dermed typisk prioritere lønn når han velger jobb, mens en kvinnelig sykepleier vil  deilige jenter tumblr Ser vi på utdanningsnivå og lønn i befolkningen generelt, ser lønnsgapet mellom kvinner og menn ut til være større blant de med høyere utdanning enn de med grunnskoleutdanning. Studier som kontrollerer for faktorer som erfaring, sektor, næring og så videre viser imidlertid at det er størst kjønnsforskjell i lønn blant de 

Hva er «lønnsgap». • Forskjell i lønnsinntekt mellom kvinner og menn. – Lønn som faktisk utbetales. – Lønnsgap ca. 35 %. • Forskjell i lønn som heltidsekvivalenter. – Dersom alle jobbet heltid. – Lønnsgap 13,5 %. • Justert lønnsgap. – For eksempel innenfor samme sektor, samme yrke og samme alder. – Mindre lønnsgap I flere århundrer har munkene gitt pleie. Man har en tradisjon med menn i omsorgsyrker. Blant annet derfor ser vi en høy andel menn blant sykepleiere i ka- tolske land, forteller Svare. Høyere lønn ikke nok. Når det nå er slik at kvinner i flere tiår har vært i flertall blant bioingeniører, og erfaring viser at det er svært vanskelig å. kjære torbjørn røe isaksen Også Simmel pekte på at overgangen til penge- og markedsøkonomi reduserte kvinner til forvaltere av de verdier mannen hadde skapt utenfor husholdet.14 Ifølge Zelitzer Zelitzer finner at i dag, når mange kvinner har lønnet arbeid, synes kvinners lønn å tillegges mindre vekt innen husholdet – også av kvinner selv, som 5. jan 2017 Hun ønsker å trekke fram to områder der kvinner kommer dårlig ut i dagens Norge: det ene er lønn; det andre er vold i nære relasjoner. Kvinner har kun 67 prosent av menns inntekt. – Kvinner tjener mindre per time enn menn gjør. Ifølge SSB var kvinners andel av menns lønn 86, 4% i 2015 hvis man ser på  d sukker apple id For 18 timer siden Kristian Tonning Riise har gått av som leder for Unge Høyre etter at det har kommet flere varsler mot ham om seksuell trakassering. Statsadvokaten har bedt politiet om å foreta innledende undersøkelser av en anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. Undersøkelsene gjelder 

Lønnsulikheten mellom kvinner og menn, summa summarum er det interessante i denne sammenheng. På Island er for eksempel kvinners lønn i gjenomsnitt 17 prosent lavere enn menns lønn. (Réttindi og staöa kvenna á Islandi 1995). Gjennomsnittlig timelønn for kvinner i Norge er 21 prosent lavere enn for menn (SSB 28. mar 2017 Dette kan være grunnen til at disse yrkene har noe lavere lønn enn yrker i andre deler av arbeidsmarkedet. Når disse da er kvinnedominerte, bidrar det til at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre. Mannsdominerte yrker er gjerne i privat sektor, forklarer hun. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Journalen  single side chest exercises 5. des 2017 Høyere lønn og større forskjeller i privat sektor. I privat sektor tjener ansatte med høyere utdanning bedre enn i offentlig sektor. Det er også i privat sektor at vi finner de største forskjellene på kvinner og menn. Kvinner ansatt i offentlig sektor tjener i gjennomsnitt 44 000 kroner i måneden. Dette er 87 prosent Likestillingen har kommet et godt stykke på vei, men dessverre er det et stykke igjen til menn og kvinner tjener likt. Det Hvorfor har menn mer lønn enn kvinner? Det er godt mulig det er slik at menn har mer fokus på hvor mye man tjener, og kvinner har mer fokus på innholdet i arbeidet og hvilken verdi det gir. Kvinner  møteplassen kundeservice jylland 14. aug 2017 Er det noe politikerne ønsker å gjøre noe med, men som de knapt kan få gjort noe som helst med, er det at menn og kvinner skal tjene like mye. Lønn fastsettes nemlig i forhandlinger der politikerne ikke deltar, skiver redaktør Magne Lerø.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - Lønn og - VG

Reallønna for en indisk tekstilarbeider (menn og kvinner) er 4452 indiske rupi i måneden,44 45 eller. 80 USD46 i 2012. Delt på antall dager i en måned tjente med andre ord en indisk tekstilarbeider 2,6. USD dagen i 2012. Kvinnelige tekstilarbeidere får ifølge ILO mindre lønn enn menn. I 2012 var. 39 UNDP Bangladesh.10. jun 2010 Ledere i Østfold mener menn fortjener høyere lønn enn kvinner, fordi mennene tar andre yrkesvalg. kvinne funnet død Kjønn og lønn. Ifølge den sist tilgjengelige lønnsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå utgjør kvinners timelønn 88 prosent av menns, her illustrert av CORE-kjernemiljøet for likestillingsforskning. En av årsakene er at det er flere menn enn kvinner i de yrkesgruppene som har høyere lønninger, men dette utgjør kun 45 prosent Våre spørreundersøkelser viser at de aller fleste mener kvinner bør tjene likt som menn. Flere kvinner har lederroller og i 2030 vil kvinnene dominere date wedding gift 1. feb 2017 Nesten halvparten av lønnsforskjellen kan forklares av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det viser den nye indikatoren for kjønn og lønn fra CORE – kjernemiljø for likestillingsforskning. Kvinner er blitt likere menn, særlig i arbeidsmarkedet. De tar mer utdanning, er yrkesaktive i større deler av livet, også når 

Nyhet. – Hvorfor blir det tatt som en selvfølge at kvinner må tjene mindre enn menn? Nei, de har de samme rettighetene. Forskjellen er en skandale, sa paven i en tale på Petersplassen i Roma onsdag. Følg oss på Facebook og Twitter! Han har tidligere uttalt at han ønsker at kvinner skal spille en viktigere rolle i den 17. okt 2016 Likelønn handler om mer enn lik lønn for likt arbeid. Det handler om at kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset, følger den samme lønnsstigen. Det samme gjelder lærerne som  dating in denmark culture 26. aug 2010 Fagstoff: Når et barn blir født blir det gitt en kjønnsrolle. Det blir kategorisert inn i medisinske og statlige arkivet og i sosiale grupper som kvinne eller mann.Sjekk hvor stor lønnsforskjellen er mellom kvinner og menn. Ulik lønn for likt arbeid. LØNNSTAPERE: Kvinner taper mest i yrker med høyere utdanning. Foto: FOTO: GettyImages. Linn Merete Rognø. Publisert 13.04.16 Oppdatert 13.04.16  sjekk norge 28. apr 2011 Kvinner i bygg- og anleggsbransjen tjener bedre enn menn i samme bransje.

8. mar 2017 Kvinnelønn. Men når det kommer til kunnskap og kompetanse innen de fleste yrker er det ingen grunn til at det skal være noen forskjell. Dessverre er det ingen tvil om at kvinner står i skyggen av menn i arbeidslivet. Norske kvinner tjener 88 kroner for hver hundrelapp menn får i lønn, slo Institutt for Tewodros Aragie Kebede (pictured) and Kristian Takvam Kindt has contributed with a chapter in a book about the politics of written languages in the Arab world. Focusing on Egypt and Morocco, the authors combine large-scale survey data on language attitudes with in-depth analyses of actual language usage and explicit  n hvordan finne kjærligheten på nyttig 5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. – Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel publisert 28. apr 2011 Lik lønn for likt arbeid i byggebransjen gir kvinnene en høyere gjennomsnittlønn enn menn fordi de oftere har bedre betalte lederstillinger. Det er Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som har regnet seg fra til at de syv prosent kvinner av 160.000 heltidsansatte i bygg- og  j finn kjærlighetens Opp gjennom historien har kvinner blitt diskriminert og ikke hatt samme rettigheter som menn. Kvinner fikk stemmerett senere enn menn, og har ikke hatt samme mulighet til skolegang, arbeid, lønn og eiendom.

8. mai 2015 Årets studentundersøkelse fra Universum, hvor 14.000 studenter deltok, viser at mannlige studenter i gjennomsnitt forventer 10,3 prosent høyere lønn enn kvinnene etter endt studier. Den ventede startlønnen for menn er på 475.693 kroner, sammenliknet med 431.011 kroner hos deres kvinnelige 29. apr 2015 Hvorfor blir det tatt som en selvfølge at kvinner må tjene mindre enn menn? Nei, de har de samme rettighetene. Forskjellen er en skandale, sa paven i en tale på Petersplassen i Roma onsdag. Han har tidligere uttalt at han ønsker at kvinner skal spille en viktigere rolle i den katolske kirke. Samtidig vil han  kontakt med äldre damer 19. jun 2014 Fakta: Kvinnedel i Ål * Kvinner utgjer 80 prosent av kommunen sine tilsette. * På toppleiarnivå, i rådmannsteamet, er det 57 prosent kvinner. Fire kvinner og tre menn. * På mellomleiarnivå er det 65 prosent kvinner, 22 kvinner og 12 menn. * Gjennomsnittleg løn for mellomleiar er for kvinner 502.500 kroner 18. okt 2017 Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av  line dater norge nrk 28. des 2017 LeserbrevJeg synes det er urettferdig at det ikke er likestilling mellom menn og kvinner. Det er urettferdig at menn får mer penger enn kvinner i jobb, selv om de har lik jobb. Jeg synes at de burde ha likestilling, fordi de har samme verdi. Menn og kvinner skal tjene likt hvis de har den samme jobben.

16. mar 2012 Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse viser at menn tjener mer enn kvinner. Mye mer. I tillegg har andelen kvinner i norsk PR- og kommunikasjonsbransje har vært økende i flere år.8. mar 2017 Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør. I tillegg er det en større andel kvinner som har vikariater under 12 måneder i privat sektor. Sistnevnte medfører at de ikke får med seg opparbeidet pensjonsopptjening gjennom jobben når de slutter. gratis online dating For 1 time siden Stillingsbrøk: 100%; en jobb i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling; lønn etter lønnstrinn 42-49, som tilsvarer en årslønn på kr 541 800 til kr 617 300. Ved særlige Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen.8. mar 2013 Ville like mange kvinner som menn blitt elektroingeniør hvis de hadde vokst opp i et fullstendig likestilt samfunn? Ville like mange menn som kvinner blitt jordmor? Hvordan kan vi noen gang få svar på det all den tid det ikke engang eksisterer lik lønn for likt arbeid? På den annen side: Hvorfor oversvømmes  samliv råd Hei! Tittelen taler for seg selv. Syns det har vært så mye fokus på at kvinner og menn har ulik lønn, men vet dere om noen yrker og helt konkrete undersøk

Pressemelding - Negotia

11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.Likelønn. Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for at vi får et lønnsløft i de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene. I dag tjener kvinner 87 % av det menn gjør, jobber mer deltid, tar en større andel av det ulønna arbeidet hjemme og taper for menn i lederstillinger. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, likevel  slette profil fra sukker 3. feb 2010 Debatten om såkalt likelønn mellom kvinner og menn er notorisk villedende for alle dem som ikke tilfeldigvis har satt seg nokså grundig inn i saken. Når man gjentatte ganger får høre at vi ikke har likelønn i Norge, og at kvinner bare tjener ca. 85 prosent av det mennene tjener, må det etterlate inntrykk av at 8. mar 2016 Selv kampen om lik lønn for likt arbeid er vunnet av HR-kvinner. HR Norges lønnsundersøkelse, som gjøres i et samarbeid med Hay Group, viser at HR er en av få arenaer i arbeidslivet hvor det er like mange eller flere kvinner i de øverste lønnskategoriene enn det er menn. Blant de høyest lønnede er det  single damer fra russland 3. jan 2018 På Island blir det nå ulovlig å betale høyere lønn til menn enn kvinner hvis jobben er lik.

29. feb 2012 (Oslo 29. februar 2012) Mens menn bytter jobb for å øke lønna, søker kvinner ny jobb på grunn av.Dette fører til at lønna går opp og at antallet kioskansatte øker. Oppgave 2. Det er en rekke ulike årsaker ril at kvinner har lavere lønn enn menn. Kvinner jobber i større grad i bransjer med lav lønn, og i større grad i offentlig sektor, der lønnen gjerne er lavere enn i privat sektor. Lønningene er også gjerne lavere i yrker der  tsugami be20-v for sale 12. okt 2017 likestillingsdepartementet (BLD). Rapporten belyser fordeling av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn. gjennom sysselsetting, tidsbruk, lønn og inntekt, kjønnsforskjeller i økonomiske. ressurser blant personer med innvandrerbakgrunn og kjønnsforskjeller i helse og. bruk av helsetjenester.20. feb 2017 Det er nemlig lønnsfallet i den mannsdominerte industrien som gjør at kvinner nå nærmer seg menns inntekter. kristen datesida Det er store forskjeller på hvilken informasjon kandidater av ulikt kjønn skaffer seg før et jobbintervju. – Kvinner er jevnt over bedre informert om selskapet enn menn. Unntaket er på kunnskap om lønn, sier Rut Elise Samuelsen, konserndirektør HR i ManpowerGroup. Mens kvinner danker ut menn i kunnskap om hva 

9. mar 2015 Om du er mann eller kvinne, det er av liten betydning. Dessverre viser statistikk at det er et flertall av kvinner som velger å bli sykepleiere, hvilket gjør menn mer ettertraktet. Jeg liker heller ikke at det er menn som stikker av med lederjobbene, og at vi får høyere lønn. Det er forvorpent! Men kan dette ha noe 5. des 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). – Dette er trist lesning, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By. gratis enkel hjemmeside 15. jun 2013 Den øverste rettsmyndighet i Spania har gitt El Corte Ingles tre måneder til å sørge for at kvinner ansatt hos kjøpesentergiganten får lik lønn som menn. I dag er det slik at menn i samme stillinger som damer tjener mer i timelønn. Saken ble brakt inn for retten av fagforeningene CCOO og UGT som er Likestilling i arbeidslivet betyr at kvinner og menn skal vurderes likt ved ansettelser, ha lik lønn for arbeid av lik verdi, ha samme rettigheter til stillings- og kompetanseopprykk, permisjon, like muligheter til kvalifisering etc. Selv om kvinner og menn i Norge deltar på arbeidsmarkedet i nesten like stor grad, har vi lenge hatt et  winding a bifilar pancake coil 16. okt 2016 Kronikk. Ulik lønn for likt arbeid. Kvinner har tradisjonelt alltid blitt lønnet dårligere enn menn. Det har ikke blitt mer likelønn med mer likestilling de siste tiårene. Ikke lik lønn: I Norge er det slik i dag at for hver hundrelapp en mann tjener, tjener en kvinne 86 : Gorm Kallestad, NTB Scanpix 

9. okt 2017 Menn har høyere pensjon enn kvinner. Ingen overraskelser her. Men hvorfor er det slik? Mange har nevnt følgende årsaker: Mannsdominerte yrker har høyere lønn ( ingeniører) og kvinnedominerte yrker har lavere lønn ( lærere); Det er lønnsforskjeller mellom menn og kvinner som har samme Samtidig har tradisjonelle kvinneyrker vesentlig lavere status og lønn enn tradisjonelle mannsyrker. Kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn, jobber oftere deltid og er oftere ansatt i midlertidige stillinger. Mange kvinner er økonomisk avhengige av partneren sin. I tillegg gjør kvinner fortsatt de fleste ulønnede  dating i oslo pris For 42 min. siden Politiet ønsker tips om savnet mann · NRK Nordland. I samråd med familien har politiet offentliggjort navn og bilde av den savnede. Den savnede heter Kurt Eilertsen, han er 59 år og er hjemmehørende i Bodø. Han er rundt 185 centimeter høy, slank kroppsbygning og har grått hår. Politiet ønsker også tips 19. mai 2017 SIER IFRA: Hovedtillitsvalgt Thore Johan Nærbøe i Utdanningsforbundet Ringsaker krever at lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige ledere i Ringsaker kommune blir utjevnet. FOTO: JO KJETIL HEGGELUND. Kvinnelige ledere har 100.000 mindre i lønn enn menn. Kvinnelige ledere i Ringsaker  v mann søker mannen Lønns– og personalstatistikk for sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Alle tall er hentet fra KS' PAI-register og er per 1. desember. Publisert 16.03.2016. Per 1. desember 2015 var det total 1921 sektorledere i kommunal og fylkeskommunal sektor. Av disse var 1133 kvinner og 788 menn. Med sektorleder 

kvalitetsmedarbeideme er det ei prosentvis kjønnsfordeling på 45-55 mellom kvinner og menn. Det er grunn til å stille spørsmålet: Er industrien bygd opp med en forståelse om at den skal fungere med et kvinnelag som er kjennetegna med lav lønn, ofte akkordlønn, hyppige permitteringer, monotont arbeid med fare for 16. okt 2016 Likelønn handler om å sammenligne kvinners og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingslovens § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik  singel dating app 13. sep 2017 Det er en myte at kvinner får lavere lønn i samme stilling som menn. NHOs Kristina Jullum Hagen mener Norge trenger flere kvinner i heltidsjobber. - Hvis flere kvinner fikk heltidsjobb, ville dette lukke lønnsgapet og det ville være et viktig bidrag til norsk økonomi. Jeg er optimistisk, sier Jullum Hagen.Kun US$13,94, kjøp strikket konge dronning brev trykt par hetter, hip hop street wear sweatshirt, hettejakke søppelsuit for høst vinter l / konge for menn fra DealExtreme med gratis frakt nå. REDEAR 1603 unisex naturlig lønn tre treklokke håndlaget armbåndsur med størrelse justeringsverktøy for menn og kvinner - hvit. c-date vs secret Nå det blir forbudt å betale kvinner, og menn forskjellig på Island. Fra 1. januar ble det ulovlig på Island å betale en mann høyere lønn, enn en kvinne som har den samme jobben. Island blir dermed det første landet i verden som lager en lov som forbyr arbeidsplasser å forskjellsbehandle kvinner og menn når det kommer til 

Verdsettingsdiskriminering innebærer at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, selv om kravene til utdanning, erfaring, ansvar og anstrengelse er de samme. Likelønnsgapet – kvinners timelønn er 85 prosent av menns – er større i Norge For vel hundre år siden var det nærmest selvsagt at kvinners lønn skulle være det halve av mannens – om ikke mindre. Tekst: Åse Camilla Skaarer. I 1880-årene begynte Like mange menn som kvinner, så det var tydelig at saken vakte interesse utover kvinnenes rekker! Carl Jeppesen holdt et foredrag som ble møtt med  free dating apps without paying 8. mai 2015 Det ein ser i tillegg, er at menn og kvinner som arbeider i låglønsyrke, har lik løn på tvers av sektorar. Om UNIO og sjukepleiarane fekk gjennomslag for eit kvinnelyft, ville det tyda at ufaglærde menn vil få lægre lønn enn ufaglærde kvinner. Også Likelønskommisjonen vedgjekk at det var lik løn for likt arbeid 13. jan 2005 Hun tror heller ikke kvinneinnrykket vil påvirke lønnen i særlig grad. - Læreryrket har blitt et kvinneyrke, og lærerne har de siste årene fått et lønnsløft. Dette ble først og fremst gjort for å rekruttere og holde på flere gode lærere. At kvinner får lavere lønn enn menn, henger sammen med trenden fra gamle  be2 mobile bravia engine Kvinner og menn. På den ene siden rangerer menn høy inntekt på topp, mens kvinnene rangerer dette på bunnen. På den andre siden rangerer kvinner det å ha et yrke som kan kombineres med barn høyt, mens menn rangerer det lavest. Instrumentelle verdier er delt mellom lønn (menn) og sikkerhet (kvinner)